• Yeni Apart Projemizde Yerinizi Alın
    • Üniversite Kampüsüne Komşu Olmanın Tam Zamanı

Bafa

      Bafa kasabasında bundan 200-300 yıl kadar önceleri, şimdiki yerine 3-5 km uzaklıkta bulunan Oyukdağı, Kışla, Döşeme, Ulusuluk mevkilerinde küçük konutlar halinde, hayvancılıkla uğraşan aileler yaşarmış. Bir rivayete göre salgın bir hastalık sonunda sağ kalanlar bugünkü yere göç etmişler. Bafa olan ismi 1960 yılında Çamiçi olarak değiştirilmiş, 40 yıl Çamiçi olarak kalmış ve 22/03/2000 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulu Kararı ile tekrar eski ismi olan Bafa olarak değiştirilmiştir.
      Bafa adının çulha bez dokuyan anlamına geldiği, köyün ilk insanlarının bez dokuma işleri ile uğraştıkları dikkate alınırsa, Bafa adının oradan geldiği düşünülebilir. Ayrıca Bafa Gölü’nün bir zamanlar Vafi Gölü olarak tarihe geçtiği, Bafa adının da buradan gelip türeyebileceği akla yatkındır. Kasaba Ilbıra Dağı eteklerinde kurulmuş olup evler sık olarak inşa edilmiştir. 
Bafa Gölü       Kasabamız Didim, Bodrum, Kuşadası, Akbük, Güllük gibi turizm beldelerinin tam ortasında bulunmaktadır. Kasabamız yol güzergahında bulunan restaurantlarla buralara gidip gelen tatilci vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermektedir. Turizmin kasabaya ekonomik açıdan katkısı vardır.
      Kasabamızda şu anda işler durumda 3 adet zeytinyağı fabrikası, 2 adet prina fabrikası, 2 adette çırçır fabrikası bulunmaktadır. Kasabamızın en büyük geçim kaynağı zeytindir. Ayrıca pamuk, mısır, karpuz başta olmak üzere tüm sebze çeşitleri de yetişir.
      2000 nüfus sayımına göre, kasabamızın nüfusu 2001 dir. Kasabamızın nüfus kaybetmesinin sebebi işsizlik ve eğitimdir.
      Eskiden Ege Denizi'nin bir koyu olan Bafa Gölü'nün. Büyük Menderes nehri tarafından taşınan alüvyonlar neticesinde denizle olan ilişkisi kesilmiş ve bu koy bir "lagün" haline dönüşmüştür. Göl Didim merkez'e 10 km mesafede. Söke-Milas Karayolunun doğusunda yer almakta olup; ortalama olarak 7 bin hektarlık alanı kaplamaktadır. Bafa 1990 yılında nüfus olarak bugüne göre daha kalabalıktı, ancak okuma yazma oranın yüksekliği nedeni ile genç nesil eğitim ve çalışma amaçlı olarak kasabadan ayrılmıştır.

Bafa Gölü      Maksimum derinliği 25 metre kadardır. Gölün su kaynağı, Büyük Menderes nehrinin düzenli taşkınlıkları ve etrafındaki dağlıklardan gelen yeraltı ve yerüstü sularıdır. Tipik Akdeniz bitki örtüsünün gözlendigi göl çevresi, zeytinlik ve çam ormanları ile kaplıdır. Gölde irili ufaklı adalar mevcuttur. Bunların en önemlisi ikiz ada Menci Adası ve Hayalet Adadır. Yapılan araştırmalar neticesinde gölün en az Büyük Menderes Deltası kadar önemli olduğu ortaya çıkartılmıştır.       Uluslararası önemli kuş alanları listesinde ilk sıralarda yer alan göl ve çevresince, Dünya çapında nesli tehlike altinda olan Cüce Karabatak ve Deniz Kartalı gibi kuş türlerinin ürediği, bunun yanı sıra gölün kış aylarında yüz binlerce ördek ve su kuşu türü tarafindan beslenme ve barınma yeri olarak kullanıldığı tespit edilmistir.
      
Gölün zoo plankton ve su bitkileri açısından çok zengin olmasından birçok balık türünün gölde yaşamasına imkan sağlanmaktadır. Denizden göle değişik zamanlarda göç eden çeşitli balık türleri gölde beslenmekle ve kısa zamanda ergenleşmektedirler.
      Balıkçılık açısından çok büyük kaynaklara sahip olan gölde eskiden 700 den fazla üyesi bulunan Su Ürünleri Kooperatifi bulunmaktadir. Civarda yaşayan halkın yanı sıra, diğer bölgelerden gelen balıkçılar için de büyük ekonomik değere sahiptir. Son yıllarda gölün ekosisteminde meydana gelen değişimler balık stokunda çok ciddi miktarda azalmalara neden olmuştur. Bu azalmanın en büyük nedeni ise Büyük Menderes Nehrin in su rejiminin değiştirilmesi ve nehir ile Bafa Gölü arasına inşaa edilmiş taşkın setidir. Ayrıca Göl etrafinda yaşayan çiftçiler, tarım alanlarını sulamak için gerekli suyun yanısıra küçük ve büyükbaş hayvanların su ihtiyacını da gölden karşılamaktaydılar. Fakat son yıllarda göl seviyesinde meydana gelen iki metreye ulaşan azalma suyun tuzluluğunu artırmakta ve kullanım imkanını azaltmaktadır.
      Bugün itibari ile devlet su işleri tarafından sürdürülen yeni bir proje ile Bafa Gölü tekrar Menderes Nehri ile düzenli ve kontrol altında irtibatlandırılarak, gölün suyunun tuzlanması ve derinliğinin azalması gelecek yılarda önlenmeye çalışılmaktadır. Biyolojik yapısı nedeniyle, bilimsel araştırmalar için bulunmaz bir merkez olan Bafa Gölü, 1994 yılında Tabiat Parkları ile ilişkili bulunan Menderes Deltası Milli Parkı statüsü kazanmıştır.